Riešenie sudoku na našej škole je už históriou.
Miestom stretnutia „sudokáčov“ aj tento rok bola školská jedáleň, nakoľko priaznivcov sudoku u nás neustále pribúda.
9.2.2012 sa v nej zišli nielen znalci magických číslic, ale aj tí, ktorí lúštia sudoku len tak pre zábavu.
Mgr. A. Timková

Aké boli výsledky?

Výsledková listina šk. kola SUDOKU 2011/2012