Žiaci na hodinách Techniky a sveta práce vyrobili rôzne vianočné výrobky, ktorými si môžu skrášliť Vianoce nielen v triede, ale aj doma.