„Knihy nám neprinesú múdrosť automaticky, ale môžu byť cestou ako sa k nej dostať.“ (Anonym)

Aby sa kniha stala priateľom detí a bola pre nich spoločníčkou na ceste poznania pripravili sme pre žiakov I.D triedy v spolupráci so Zemplínskou knižnicou Gorazda Zvonického v Michalovciach cyklus pod názvom Na prváckom kolotoči.
Na prvom stretnutí pod názvom „Ako vznikla kniha“ porozprávala teta knihovníčka Bc. Iveta Majvitorová ako si ujo spisovateľ poukladá svoje vety z rozprávky na papier. Ako ujo ilustrátor k rozprávke nakreslí ilustrácie. Aké je dôležité, aby knihu skontrolovali vo vydavateľstve a vytlačili v tlačiarni. Deti hľadali kde sú ukryté dôležité údaje o knihe a spoznávali jednotlivé oddelenia knižnice.
Po skončení prezentácie každé z detí odchádzalo domov s knihou ako nový člen ZK Gorazda Zvonického v Michalovciach.
Jedným z poznávacích procesov, ktorý pomáha zvyšovať chápanie rozvíjaným čítaním, je schopnosť predstaviť si opísané, premena slov na predstavy. Na to nám poslúžilo 2. stretnutie Na prváckom kolotoči, na ktorom sa deti stretli s rozprávkou Krtko a dáždnik, kde sme porovnávali ako je stvárnený príbeh knižne a ako vo filme.
Po tom, čo teta knihovníčka Iveta z knižnice prečítala príbeh o malom krtkovi, vyzvala deti, aby zavreli oči a predstavili si scénu so všetkými detailmi, ktoré si pamätajú. Potom skontrolovala vytvorený slovný opis porovnaním s textom a obrazom a chýbajúce podrobnosti spoločne s deťmi doplnila. Žiaci svoje predstavy jednotlivo prerozprávali a ich opisy sme porovnali s filmom a ukázali podobnosti a odlišnosti.