Opäť prišiel medzi nás, náš milý svätý Mikuláš.
Veľkú radosť sme my mali, pesničky sme zaspievali.
Darčeky on pre nás mal, s úsmevom ich rozdával.
Ďakujeme svätý Mikuláš, že nás všetkých rád tak máš.
O rok príď opäť medzi nás!

Veľké poďakovanie patrí žiakom 8. a 9. ročníka.