V jeden slnečný jesenný deň sa v našom novučičkom átriu stretli všetci prváci, prvácke pani učiteľky a rodičia malých žiakov. Dôvodom bola slávnostná imatrikulácia prvákov.
Slávnostný ceremoniál otvoril ŠAŠO – kamarát prvákov a spestrili ho starší spolužiaci krátkym programom. V slávnostnom sľube všetci prváčikovia spoločne sľúbili, že si budú vzorne plniť školské povinnosti, budú poslúchať pani učiteľky a robiť česť svojej škole.
Potom si už každý z nich podal ruku s pani riaditeľkou, ktorá im odovzdala slávnostnú listinu s medailónom. Nesmelo chýbať ani dotknutie sa šašovho nosa pre šťastie a aj slzičky dojatia hrdých rodičov.
Imatrikulácia vyvrcholila pohostením prvákov v školskej jedálni.
Všetci učitelia a žiaci tejto školy prajú novým prvákom veľa šťastia, pohody, úsmevov a úspechov v škole.