„Hókusy – pokusy. Príďte k nám na skusy“. Týmito slovami pozývali žiakov, rodičov i širokú verejnosť vyučujúce prírodovedných predmetov Základnej školy Okružná 17 v Michalovciach na výstavu zaujímavých pokusov.
Návštevníci výstavy mali možnosť vyskúšať si divného skokana, potápača, spektroskop, či účinky magnetického poľa…
Snahou pedagógov je zvyšovať u detí záujem o prírodovedné predmety. Ideálne by bolo, keby žiaci premýšľali o javoch okolo seba a videli v nich konkrétnu aplikáciu toho, čo z týchto predmetov poznajú. Pomáhame im tým, že poukazujeme na čo najviac týchto aplikácií.