Všetci veľmi dobre vieme, že fašiangové obdobie je zvláštnou časťou roka, kedy je čas stretávania sa ľudí, čas plesov, karnevalov a akéhosi vzývania, aby tento rok, ktorý ešte len nedávno začal bol rokom hojnosti a štedrosti ako tento fašiangový čas.
Aj deti so školského klubu sa počas tohto obdobia snažili zabávať pri rôznych súťažiach, vytvárať veselé masky a pestrú výzdobu.
Toto fašiangové všeličo vyvrcholilo na fašiangovej zábave, kde prišlo veľa pekných a zaujímavých masiek zabaviť sa a zasúťažiť si.
Po úvodnom programe, ktoré si pripravili deti zo IV. oddelenia sa hneď začalo súťažiť. Súťažilo sa v tancovaní s balónom, bez balóna, na novinách, aj bez novín.
Na záver prišlo malé občerstvenie a spoločným záverečným tancom sme sa rozlúčili so zimou.