7. október 2011 bol pre všetkých žiakov ZŚ na Ul. Okružnej nevšedným dňom.
Sokoliari zo spoločnosti na ochranu dravých vtákov ZAYFERUS z Moravy v školskom areáli IV. ZŠ predstavili v rámci vzdelávacieho programu svoje výnimočné schopnosti v práci s dravými vtákmi.
Nikto sa nenudil, program mal svižný spád a vtipnou formou sa diváci dozvedeli veľa dôležitého zo života dravcov i sov. Všetci si vychutnávali tichý let výra skalného, majestátne krídla orla bielohlavého, ukážky dôvtipného lovu sokola myšiaka, bravúrne kúsky jastraba lesného, kreatívnosť nelietajúceho dravca karanča pásikavého a prelety obrovského supa priamo nad hlavami divákov. V netradičnom programe sa žiaci v priebehu takmer dvoch hodín stretli naživo s tromi desiatkami dravých vtákov z rôznych kútov sveta.
Najkrajším zážitkom pre deti boli kreácie dravcov vo vzduchu. Deti boli zapájané do programu rôznymi súťažami o pexesá, kalendáre, o prílety dravcov na ich ruku … Podujatie splnilo výchovný aj vzdelávací cieľ.
Veríme, že to nebolo posledné takéto stretnutie. Za tak úžasne pripravený program patrí všetkým sokoliarom naša úprimná vďaka.