PREHĽAD ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV 2012-2013

1.       Usilovná včielka – Mgr.Danka Plánková

2.       Z každého rožka troška – PaedDr.Dana Kočišková

3.       Fyzika hrou – PaedDr.Dana Hamariková

4.       Zdokonaľujeme sa v SJ – PaedDr.Renáta Záborská

5.       Lienka Vedulienka – Mgr.Eva Ferenčíková

6.       Zdokonaľujeme sa v matematike – Mgr.Anna Timková

7.       Zdokonaľujeme sa v materinskom jazyku – Mgr.Mária Adamčíková

8.       Vrabček – PaedDr.Dana Stretavská

9.       Nemecký jazyk – Mgr.Magda Drotárová

10.     Žurnalistický – Mgr.Zuzana Danková

11.     Rozhlasový – Mgr.Zuzana Danková

12.     Strojopis – Mgr.Milada Pradová

13.     Rozprávky v nemčine – PaedDr.Katarína Mrázová

14.     Slovenčina pred Monitorom – Mgr.Renáta Šafinová

15.     Cestujeme časom – Mgr.Ľubica Ivanová

16.     Cestujeme po svete – PaedDr.Anna Vojtková

17.     Matematický krúžok I. – Mgr.Gabriela Žalobínová

18.     Matematický krúžok II. – Mgr.Gabriela Žalobínová

19.     Šikovný chemik – RNDr.Štefánia Sabolová

20.     Matematika, ja a ty – Mgr.Ivana Pavlikánová

21.     Mladý hasič – Mgr.Alena Sabolová

22.     Šachový krúžok – Mgr.Monika Tomovčíková

23.     Chcem byť dobrým občanom – Mgr.Monika Tomovčíková

24.     Mladý chovateľ – Ing.Jana Tocíková

25.     Vybíjaná 3. a 4. ročník – PaedDr.Marianna Lipková

26.     Legáčik – Mgr.Marta Paligová

27.     Čo dokážu moje ruky – Mgr.Zuzana Gazdočková

28.     Ekologický – Mgr.Anna Nahálková

29.     Anglický jazyk  3.ročník – PaedDr.Alena Kuchárová

30.     Svetluškine dobrodružstvá – PaedDr.Marianna Fejková

31.     Vševedko – Mgr.Ľudmila Kuliková

32.     Tanečný – Mgr.Ľudmila Kuliková

33.     Anglický jazyk 5. – 6. ročník – Mgr.Anna Hurčíková

34.     Turistický krúžok – Mgr.Katarína Jurčišinová

35.     Hádzaná – chlapci – Mgr.Henrich Marcinčák

36.     Osmijanko – Mgr.Lenka Babjáková

37.     Zabavme sa spolu – Mgr.Katarína Kelemenová

38.     Motýlik – Mgr.Beáta Černochová

39.     Angličtina pre 1. – 2. ročník – Mgr.Monika Padová

40.     Malý vševed – Mgr.Jaroslava Pillárová

41.     Anglický jazyk 8. ročník – Mgr.Terézia Pšaková

42.     Zdokonaľujeme sa v slovenčine – Mgr.Katarína Rešková

43.     Angličtina pre 3. a 4. ročník – Mgr.Martina Nachtmanová

44.     Krúžok francúzštiny – Mgr.Martina Nachtmanová

45.     Futbalový – Mgr.Martin Petrovič

46.     Tvorba web – stránky – Mgr.Martin Petrovič

47.     Volejbal – chlapci – Mgr.Juraj Čižmár

48.     Volejbal – dievčatá – Mgr.Martin Melník

49.     Basketbal – chlapci – PhDr.Ján Polák

50.     Basketbal – dievčatá – PhDr.Ján Polák

51.     Anglický jazyk – Mgr.Ivan Rebej

52.     Zábavná matematika – Mgr. Sidónia Počatková