JEDÁLNY LÍSTOK

Stravovacia komisia – plán 2019-20

SLUŽBY v ŠJ 1920 – 1. polrok

SLUŽBY V ŠJ 1920 – 2. polrok

Vedúca jedálne: Ľubica Šipošová
Tel.: 056/64 31 371
Ceny obedov: 1. – 4. ročník – 1,09 € + réžia 0,10 € = 1,19 €
  5. – 9. ročník – 1,16  € + réžia 0,10 € = 1,26 €
  Dospelí stravníci – 1,26 € + réžia 1,28 € = 2,54 €
 

Platba za stravné: Uhrádza sa mesačne vopred najneskôr do 5. dňa v mesiaci: -poštovou poukážkou -trvalým príkazom -inak   Vyhlasovanie z obedov: Upozorňujeme hlavne na vyhlasovanie žiakov počas choroby, kúpeľnej liečby, športových podujatí a pod. Žiaka je možné vyhlásiť zo stravy deň vopred u vedúcej ŠJ a nie u triedneho učiteľa. V prípade ochorenia žiaka/žiačky je možné neodhlásenú stravu v prvý deň vybrať do obedára. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. V prípade potreby – nejasností sa obráťte na vedúcu ŠJ. Telefón: 056/6431371. Ďakujem! Vedúca ŠJ.