Dňa 7.4.2016 sa v našej škole konali voľby do rady školy.

Členovia rady školy: 

MUDr. Benjamín Bančej
Ing. Ján Ďurovčík CSc.
Mgr. Ján Eštok
Ing. Miroslav Gejguš
Mgr. Ľudmila Kuliková
PaedDr. Renáta Záborská
Ľubica Šipošová
MUDr. Jana Podolská
Ing. Mária Sabová
Mária Geralská
Lenka Tamašová