Nie je kameň ako kameň

Ľudia zbierajú rôzne zaujímavé a nezvyčajné veci. Žiak našej školy, šiestak Ján Uchaľ, zbiera minerály a horniny. Svoju veľkú a zaujímavú zbierku, ktorá obsahuje aj vzácne minerály predstavil svojim spolužiakom a členom Klubu dôchodcov zo Stráňan.

Medzitriedna súťaž

Lesná pedagogika

Bocian priletel na šestku

Týždeň pre Zem

V rámci tohto týždňa sa aj žiaci našej školy zapojili do viacerých akcií. Jednou z nich bola akcia čistenia Jovsianskej hrabiny, ktorú sme absolvovali už piatykrát. Žiaci ôsmeho ročníka vyčistili chránenu časť tohto lesa , ktorá je známa najväčším výskytom bledule jarnej v spolupráci s ochranármi ŠCHO – Vihorlat.  

  Ďalšou z akcií bola ochutnávka bylinkových čajov, ktorú si pripravili žiaci kolégia zelenej školy pre prvákov a deti z materskej školy. Deti mali možnosť ochutnať čaje, dozvedieť sa niečo o bylinkách a pozrieť si ich nielen na obrázkoch a v knihách, ale aj „naživo“ v čerstvom a sušenom stave. A kde začína život rastlín? No predsa v semienku. Vedeli to aj malí škôlkari, ktorý si nielen pozreli našu záhradu, ale spoznali semienka a zasadili si spolu so žiakmi kolégia aj svoj vlastný stromček.

Tak ako malí, aj veľkí, radi spoznávajú nové veci a tak sme boli na exkurzii v Jasovskej jaskyni, ktorá je domovom veľkého počtu netopierov.  

Týždeň pre Zem

Takto sme nazvali týždeň od 24. – 28.4.2017. V triede sme sa rozprávali o našej Zemi. Veľa informácií sme mali z hodín prírodovedy i návštevy planetária v Prešove. No my sme sa zamerali na jej „tvár“. Usúdilli sme, že je smutná – plná smogu, odpadkov, vyrabovaná, zdevastovaná… Hľadali sme spôsoby, ako by sa to mohlo zmeniť , čo môžeme pre ňu urobiť v našej triede, škole, rodine, meste. Spísali sme si naše „Desatoro ekológie“. V pracovných listoch sme sa dozvedeli šokujúce fakty o odpadoch. Dali sme si záväzok dôslednejšie separovať. Na poslednej hodine sme sadili kvety – pred dvoma mesiacmi sme zobrali odrezky z rastlín v našej triede, pekne sa zakorenili, preto sme ich mohli dať do pôdy. Teraz sa budeme o nich starať a na Deň matiek ich darujeme našim mamkám.

4.C

Srdečne pozývame širokú verejnosť na tradičné podujatie “Vítanie žeriavov 2017”, ktoré sa uskutoční na Deň vtákov 1.4.2017 v Sennom. Budeme pozorovať vtáctvo a najmä žeriavy popolavé, ktoré sa počas jarnej migrácie zastavujú vo veľkých počtoch v Chránenom vtáčom území Senianske rybníky pri Sennom a Iňačovciach v okrese Michalovce. Pripravený je tiež bohatý sprievodný program pre malých aj veľkých. 
Pridajte sa k nám a spoločne privítajme žeriavy na ich dlhej ceste na sever.
Info aj na http://medzibodrozie.vtaky.sk/stranka/112-Pripravujeme.html

Pozvánka – Vítanie žeriavov 2017 – klikni na nadpis

22. 3. 2017 sme si v našej triede pripomenuli Deň vody. Spolu s pani učiteľkou sme sa rozprávali o jej význame. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí. Na druhý deň sme pokračovali v aktivitách. Tvorili sme plagáty, príbehy, matematické úlohy, dievčatá si nacvičili veselú scénku o kvapke v škole. Urobili sme si nástenku, ktorá nám pripomína, že najlepšia voda je tá z vodovodu…

Žiaci zo 4.C

Útulok

Dňa 20. a 21. februára 2017 žiaci našej školy, ktorí navštevujú  krúžok Šikovný chemik pod vedením pani učiteľky Štefánie Sabolovej, pripravili pre deti II. MŠ, IX. MŠ, XIII. MŠ a XXII. MŠ zaujímavé predpoludnie plné zábavy, z ktorého si deti odniesli zaujímavé poznatky a nápady pre trávenie svojho voľného času.

Tamara Gombitová z IX.A triedy vytvorila farebnú prírodu prilievaním červenej kapusty do rôznych zmesí  a sopku, pri ktorej sa oranžová látka premenila na zelenú látku . Sloniu pastu  a tajné písmo odhalila deťom Ľubica Belejová z IX.D triedy. Deti pomocou vône rozpoznávali látky, ktoré pripravila Sofia Sabová zo VI.D triedy a ktorá im predviedla horiacu vreckovku.

Peter Šimko zo VI.D triedy predviedol pokusy s balónami, zatiaľ čo Dominik Prievalský pripravil zaujímavú lávovú lampu a pokus s vajíčkami. Deti sa zahrali s pripraveným slízom  a nadšene pozorovali penovú sopku urobenú Miškou Svrčekovou z IX. A triedy. Jarko Louma z VIII.A triedy nafúkal balón pomocou zázračného roztoku a alobalu a zobudil spiacu užovku. Plamene horiaceho liehu farbil pred očami detí Ivan Čurma z IX. D triedy. Zaujímavá plazmová lampa zapálila sviečku podľa návodu Maroša Varcholu z VIII.A triedy. Záver patril Rišovi Nagyovi, ktorý deťom pripravil kolovú fontánu.

Udreli silné mrazy, nasnežilo. Okrem šantenia na snehu i ľade sme si spomenuli aj na naše operence. Tie teraz nemajú ľahký život. Na pracovnom vyučovaní sme pre nich pripravili šiškové pochúťky. Zavesili sme ich na konáre stromov, dosypali sme semienka do kŕmidiel. Sme zvedaví, či ich pripravená hostina poteší…

Ekológovia zo 4.C

Dňa 22. decembra 2016 Kolégium Zelenej školy zorganizovalo na škole Vianočnú burzu zameranú na predaj použitých vecí, kníh, hračiek a vianočných ozdôb. Burza prebiehala vo vianočnom duchu, zneli vianočné koledy a žiaci v doprovode triednych  učiteľov mali možnosť si nakúpiť vianočné darčeky pre svojich blízkych. Výnos z burzy sa použije pri organizovaní školských akcií.

Posledný decembrový týždeň prebiehala charitatívna činnosť – pomoc deťom na detskom oddelení v Michalovciach. Žiaci a učitelia prinášali oblečenie pre tieto deti, ktoré sme odovzdali vedeniu detského oddelenia, ktoré nám srdečne poďakovalo a zároveň nás poprosilo o ďalšiu spoluprácu.

Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí prispeli svojou činnosťou k hore uvedeným aktivitám.

Štastný Nový rok praje všetkým!

Kolégium Zelenej školy

Žiaci 5. ročníka navštívili 5.11.2016 skleníky Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Návštevu spojili so zaujímavým podujatím, ktoré organizovala botanická záhrada. Boli to Včelárske dni. Žiaci sa porozprávali s pánom včelárom a spoznali jeho prácu. Mohli si vytvoriť vlastné voskové figúrky a ochutnať aj netradičné druhy sladkého medu.

Jesenná brigáda v tomto školskom roku prebiehala 3.11.2016. Pozrite si, ako sme brigádovali tento rok:

Pani Jeseň sa unúvala až k nám a v priestoroch našej školy s hrdosťou predstavila svoje plody.

Šťavnaté jablká, hrušky, duly, hrozno v košíkoch, všelijaké bylinky i rôzne druhy zeleniny nás lákajú svojou vôňou i farbou. Pri pohľade na všetky tieto zdravé dobroty sa nám veru riadne zbiehajú slinky a len odolávame, aby sme sa do nich s chuťou nezahryzli.

Počas tejto výstavy sú aj hodiny biológie, prírodovedy či chémie akési iné, zaujímavejšie. Rozprávali sme sa na nich o dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny, vitamínoch v nich, zdravom stravovaní, liečivej sile byliniek.

Dostali sme aj praktické rady pre ich pestovanie, i recepty nielen na populárne smoothie nápoje, ale aj na ďalšie zdravé pochúťky.

Vďaka za nápaditosť, za cenné rady a informácie.

Vďaka všetkým, ktorí priložili ruky k dielu.

Už tretí raz sa náš turisticko-ekologický krúžok zúčastnil tejto zaujímavej celoeurópskej akcie konanej prvý októbrový víkend. Pozorovali sme vtáctvo na náučnom chodníku vo Vtáčom raji. Vodné vtáky sme sledovali z pozorovacích veží a pri Sennom sme mali možnosť vidieť aj krúžkovanie vtákov. Boli sme svedkami zistenia výskytu kolibiarika dlhochvostého, ktorý doposiaľ nebol na Slovensku zaznamenaný. Európske dni vtáctva 2016 tak priniesli pre Slovensko aj nový vtáčí druh. O akcii informovala STV, kde zopár slov povedali aj naše turistky zo 4.C.

Oslava učenia

Premena záhrady