Školský rok 2017/2018

 Prázdniny 

   Posledný deň

 vyučovania pred 

      začiatkom

       prázdnin      

 

    Termín prázdnin

                               

                  Začiatok

              vyučovania po

                prázdninách

 jesenné

 27.október 2017

(piatok)

 30.október –

31.október 2017

2.november 2017

(štvrtok) 

 vianočné

 22.december 2017

(piatok)

23.december 2017 –

5. január 2018

8.január 2018

(pondelok)

 polročné

 1.február 2018

(štvrtok)

2.február 2018

(piatok)

 5.február 2018

(pondelok)

         jarné         

 

 

 

 Banskobystrický,

Trenčiansky,

Žilinský kraj

 16.február 2018

(piatok)

 19. február –     

23.február  2018

   26.február  2018

                 (pondelok)               

 Bratisalvský,

Nitrianský,

Trnavský kraj

 2.marec 2018

(piatok)

5.marec –

9.marec 2018

 12.marec 2018

(pondelok)

Košický,

Prešovský kraj

 23.február 2018

(piatok)

26.február –

2.marec 2018

 5.marec 2018

(pondelok)

 veľkonočné

 28.marec 2018

(streda)

29.marec –

3.apríl 2018

4.apríl 2018

(streda)

 letné

 29.jún 2018

(piatok)

 2. júl – 31.august 2018

 3.september 2018

(pondelok)