Pytagoriáda – školské kolo 2019-2020 – výsledky:

3. ročník

1. miesto – Šimon Pastir – III.D (15 +13 =28 bodov)

                   Matúš Kocák – III.D

2. miesto – Laura Karpáčová – III.D (14 +12 = 26 bodov)

                   Damián Lazúr – III.D

                   Lukáš Magura – III.D

3. miesto – Nella Poznárová (14+11 = 25 bodov)

                   Kristián Bodnár

Ďalší úspešní riešitelia:

Gerberyová III. A, T. Berezňák III.A, A. Paľovčík III.C, N. Pončáková III.D, M. Kolesár III. E, Emma N. Foľtová III. A, T. Tiža II.D, J. Jakubčáková III. D, L. Fedor II.D, V, Farkaš II.D

4. ročník

1. miesto – Alexandra Somogyiová – IV.D (12+10=22 bodov)

                  Tamara Fedorová – IV.D

                  Martin Kolesár – IV.D

                  Viliam Lipták – IV.D

2. miesto – Peter Hrubý – IV.D (11+11= 22 bodov)

3. miesto – Michal Mika – IV.D (12+9=21 bodov)

                   Daniel Pokoželec – IV.D

Ďalší úspešní riešitelia:

Kačkoš IV.B, S. Červeňáková IV.D, F. Kohút IV.D, F. Pagano IV.C, K. Bodnárová IV.A

5. ročník

1. miesto – Dominik Kočan – V.D – 20 bodov (10 + 10)

2. miesto – Anna Marková – V.D – 19 bodov (10 + 9)

3. miesto – Vivianne Kufa – V.D – 18 bodov (12 + 6)

4. miesto – Alessandro Pagano – V.C – 11 bodov (10 + 1)

6. ročník

1. miesto – Jakub Mika – VI.D – 23 bodov (13 + 10)

2. miesto – Tomáš Adamčík – VI.C – 19 bodov (10 + 9)

                   Timotej Puskajler – VI.D – 19 bodov (10 + 9)

3. miesto – Filip Ferko – VI.D – 18 bodov (11 + 7)

4. miesto – Samuel Falis – VI.A – 18 bodov (10 + 8)

                   Liliana Kucová – VI.A – 18 bodov (10 + 8)

                   Ema Halušková – VI.A – 18 bodov (10 + 8)

                    Diana Padová – VI.B – 18 bodov (10 + 8)

5. miesto – Marek Velebír – VI.C – 17 bodov (10 + 7)

6. miesto – Adam Vrabeľ – VI.C – 15 bodov (10 + 5)

7. ročník

1. miesto – Matej Gamrač – VII.D – 19 bodov (10 + 9)

                   Terézia Geralská – VII.D – 19 bodov (10 + 9)

2. miesto – Samuel Šandor – VII.D – 18 bodov (10 + 8)

8. ročník

1. miesto – Lujza Lea Lavriková – VIII.D – 20 bodov (14 + 6)

2. miesto – Matej Mika – VIII.D – 18 bodov (12 + 6)

3. miesto – Peter Koščo – VIII.D – 15 bodov (10 + 5)