Výsledkové listiny:

Kategória Z5 – 2016-17

Kategória Z9 – 2016-17