Dňa 4.6.2015 žiak sa 8.D triedy Samuel Ján Peťura zúčastnil celoštátneho kola 36. ročníka Pytagoriády. Stal sa úspešným riešiteľom a obsadil 10. miesto!