Dňa 16. 3.2015 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády na  ZŠ Moskovská 1 v Michalovciach.

Umiestnenie:

P3 : Zuzana Kačkošová      III.D              1.miesto

         Matej Gamrač                 II.D               2. miesto

         Ján Paľo                         III.D               2. miesto

P4:  Norbert Riebesam       IV. D              1. miesto

P5 :  Matej Rovder                 V.D               1.miesto

 

Úspešným riešiteľom  Pytagoriády blahoželáme!