Žiadosť o uvoľnenie žiaka

Výhlásenie zákonného zástupcu_žiaka o bezinfekčnosti   3_11_2020

Výhlásenie zamestnanca_školy o bezinfekčnosti  3_11_2020

Výhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti  3_11_2020

Zdravotný dotazník pred začiatkom šk. roka 2020/2021 aktualizovaný