Žiadosť o uvoľnenie žiaka

Tlačivo zákonný zástupca čestné vyhlásenie (6.2.2020)

Informovanie  dotknutej osoby_zákonného zástupcu (6.2.2020)

Tlačivo zamestnanec čestné vyhlásenie  (6.2.2020)

Informovanie dotknutej osoby_zamestnanca (6.2.2020)

Výhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti  3_11_2020

Zdravotný dotazník pred začiatkom šk. roka 2020/2021 aktualizovaný