Testovanie 5 – 2022 (celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ) sa v tomto školskom roku 2021-2022 USKUTOČNÍ dňa 18. mája 2022 (streda).

Základné informácie o Testovaní 5:

Základné informácie T5-2022

Špecifikácia testov z matematiky: Špecifikácia testu z MAT – T5-2022

Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry: Špecifikácia testu zo SJL T5-2022