Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (T9) v školskom roku 2021/2022 sa uskutoční: 6. apríla 2022 (streda). Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2022 (štvrtok).

Základné informácie o testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ: 

neskôr

Špecifikácia testu z MAT: neskôr

Špecifikácia testu zo SJL: neskôr