Klikni na nasledujúci odkaz:

HODNOTIACA SPRÁVA 2018-2019

Úspechy vo vedomostných olympiádach a súťažiach v školskom roku 2016/2017

Úspechy v športových olympiádach a súťažiach v školskom roku 2016/2017