Klikni na nasledujúci odkaz:

HODNOTIACA SPRÁVA 2017-2018

Úspechy vo vedomostných olympiádach a súťažiach v školskom roku 2016/2017

Úspechy v športových olympiádach a súťažiach v školskom roku 2016/2017