Rozhodnutie ministra od 19.4.

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 19. apríla 2021   Príloha 8a žiak a zákonný zástupca čestné vyhlásenie a súhlas   Príloha 8b žiak a zákonný zástupca informovanie dotknutých osôb

By |2021-04-13T09:26:54+00:00April 13th, 2021|Aktuality|Comments Off on Rozhodnutie ministra od 19.4.

ZÁPIS ŽIAKOV do 1.ročníka

  Vážení rodičia budúcich prvákov, v záujme ochrany zdravia detí, rodičov aj učiteľov bude zápis do 1. ročníka školy realizovaný výlučne ELEKTRONICKY - formou online dotazníka. Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zápis sa

By |2021-04-07T07:06:28+00:00March 19th, 2021|Aktuality|Comments Off on ZÁPIS ŽIAKOV do 1.ročníka

Pred návratom do školy

Príručka   nové tlačivo pre zákonných zástupcov od 5.3.2021 stiahnuť nižšie!!! Príloha č. 11c - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov  

By |2021-03-05T16:31:45+00:00March 5th, 2021|Aktuality|Comments Off on Pred návratom do školy

Rozhodnutie ministra

                                                                                                             

By |2021-03-05T16:22:06+00:00March 2nd, 2021|Aktuality|Comments Off on Rozhodnutie ministra

2% z daní

Aktuálne tlačivo si stiahnite tu: Vyhlásenie 2% 2020 Vážení rodičia! Dovoľte, aby sme Vás aj tohto roku oslovili s prosbou darovať 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb občianskemu združeniu s názvom „SRRZ Rodičovské združenie pri VI. ZŠ“. Za uplynulé roky sme z týchto prostriedkov doplnili vybavenie učební modernými učebnými pomôckami pre žiakov školy a

By |2021-02-11T14:58:02+00:00February 11th, 2021|Aktuality|Comments Off on 2% z daní

Bezpečne na internete

Deň 8.február – je dňom bezpečného internetu. Je internet bezpečné miesto pre deti?    Určite súhlasíte ak povieme, že internet je dobré miesto, ktoré ponúka množstvo pozitívnych  možností, ALE skrýva v sebe aj mnohé riziká, o ktorých je potrebné vedieť a pripraviť sa na ne, resp. hľadať mechanizmy ako ich zvládnuť. Dnes viac ako kedykoľvek predtým, keď trávia

By |2021-03-03T10:05:11+00:00February 9th, 2021|Aktuality|Comments Off on Bezpečne na internete

Rozhodnutie krízového štábu

Krízový štáb mesta Michalovce dňa 06.02.2021 (sobota) rozhodol vzhľadom na uvedené skutočnosti neobnoviť vyučovací proces prezenčnou formou na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce v termíne do 19.02.2021 vrátane.

By |2021-02-07T08:53:08+00:00February 7th, 2021|Aktuality|Comments Off on Rozhodnutie krízového štábu

Návrat do škôl 8.2.2020

Manuál ohľadne návratu žiakov do škôl si môžete pozrieť tu. Tlačivo zákonný zástupca čestné vyhlásenie (6.2.2020) Informovanie  dotknutej osoby_zákonného zástupcu (6.2.2020) Tlačivo zamestnanec čestné vyhlásenie  (6.2.2020) Informovanie dotknutej osoby_zamestnanca (6.2.2020)

By |2021-02-06T09:34:12+00:00February 4th, 2021|Aktuality|Comments Off on Návrat do škôl 8.2.2020
Go to Top