Aktuality

|Aktuality

Oznam pre rodičov

Vážení rodičia, zrejme nie sme ďaleko od pravdy, keď povieme, že v tomto období sú na Vás kladené vyššie nároky ako inokedy. Niektorí z Vás dochádzajú do práce, iní máte home office, no každý z Vás má na starosti žiaka a musíte okrem svojich povinností viac či menej nahradiť aj prácu učiteľa. Veríme, že všetko spolu zvládneme. Je málo

By |2020-10-23T10:27:22+00:00October 23rd, 2020|Aktuality|Comments Off on Oznam pre rodičov

Oznam!!!

Od stredy 21.10.2020 pokračuje vyučovanie v bežnom režime podľa rozvrhu aj s vydávaním obedov.

By |2020-10-20T08:23:00+00:00October 20th, 2020|Aktuality|Comments Off on Oznam!!!

Dôležitý oznam !!!

Vážení rodičia! V dňoch 19.10.-20.10.2020 (pondelok-utorok) školská jedáleň nebude vydávať obedy z technických príčin. Vyučovanie na I. a II.stupni bude počas týchto dní fungovať v upravenom režime a to 4 vyučovacie hodiny pre oba stupne. O priebehu ďalších dní vás budeme včas informovať.                        

By |2020-10-18T08:52:03+00:00October 18th, 2020|Aktuality|Comments Off on Dôležitý oznam !!!

Rozhodnutie ministra školstva

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:   Znenie rozhodnutia ministra školstva z 12.10.2020

By |2020-10-12T08:10:51+00:00October 12th, 2020|Aktuality|Comments Off on Rozhodnutie ministra školstva

11. DEŇ HRANIA V SR – 26. september 2020

Deň hrania v SR sme oslávili na našej škole aj tento rok. Heslom tohto ročníka bolo „Veľkí, malí, všetci hraví, hrajte sa v Deň hrania s nami“ a vedeckou hračkou bolo kyvadielko. Žiaci 8. a 9. ročníka zhotovili jednoduché hračky na fyzikálnom princípe. Zaujímavé kyvadielka vyrobili z rôznych materiálov. Svetový deň hrania sme spoločne so žiakmi oslávili dôstojne, skrátka zahrali sme

By |2020-10-14T08:38:15+00:00October 5th, 2020|Aktuality|Comments Off on 11. DEŇ HRANIA V SR – 26. september 2020

Pomáhajúce profesie

Čo nám prinesie Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II ? Keď sme v decembri 2019 symbolicky za celé Slovensko preberali z rúk Tonyho Bootha , prvý slovenský preklad jeho knihy Index inklúzie a mali možnosť zúčastniť sa seminárov k tejto knihe množstvo otázok, ktorými sme ho zasypali nemali konca. Nasledujúca, je jednou z nich. „Boli sme my vôbec

By |2020-10-09T09:54:47+00:00October 5th, 2020|Aktuality|Comments Off on Pomáhajúce profesie

Projekt pilotné overovanie

Zapojili sme sa do pilotného overovania Pilotným overovaním sa rozumie dobrovoľné zavádzanie Rámcových učebných plánov podľa cyklov vzdelávania a Upravených cieľov a obsahov vzdelávania v zmysle Dodatku č. 8 k ŠVP 2015 v súlade so Sprievodcom školským rokom 2020/2021 vydaného MŠVVaŠ SR. Pilotné overovanie, prebiehajúce v rámci národného projektu “Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)” poskytne základným

By |2020-10-09T09:57:19+00:00September 7th, 2020|Aktuality|Comments Off on Projekt pilotné overovanie

IRCYS 2020 – special AWARD WIIPA

IRCYS 2020 – special AWARD WIIPA   Prázdniny 2020 boli iné. Žiadne dovolenky pri mori, žiadne návštevy cudzích krajín. Myslela som si, že tieto prázdniny budú nudné. Nebolo tomu tak.             Pani Ing. Beáta Puobišová, Vedecká hračka, o.z. a pani učiteľka Mgr. Sidónia Tomášová Czetőová odporučili môj projekt Konfuciova teória vody v slovenskej prírode na medzinárodnú súťaž

By |2020-09-04T11:52:44+00:00September 4th, 2020|Aktuality|Comments Off on IRCYS 2020 – special AWARD WIIPA

Otvorenie šk. r. 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 bude o 8:00.   Organizačné pokyny: Žiaci 1. ročníka sa zhromaždia vzadu na školskom dvore pred vchodom C a D. Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia v átriu školy. Žiaci ostatných  ročníkov pôjdu priamo do svojich tried.   Vstup žiakov do školy je podmienený odovzdaním obidvoch tlačív a to tlačivo o bezinfekčnosti

By |2020-10-09T09:58:29+00:00August 28th, 2020|Aktuality|Comments Off on Otvorenie šk. r. 2020/2021

Manuál opatrení pre školy počas pandémie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.  Pre rodičov: Prvý deň školského roka

By |2020-08-28T11:10:28+00:00August 26th, 2020|Aktuality|Comments Off on Manuál opatrení pre školy počas pandémie