Yearly Archives: 2020

|2020

IRCYS 2020 – special AWARD WIIPA

IRCYS 2020 – special AWARD WIIPA   Prázdniny 2020 boli iné. Žiadne dovolenky pri mori, žiadne návštevy cudzích krajín. Myslela som si, že tieto prázdniny budú nudné. Nebolo tomu tak.             Pani Ing. Beáta Puobišová, Vedecká hračka, o.z. a pani učiteľka Mgr. Sidónia Tomášová Czetőová odporučili môj projekt Konfuciova teória vody v slovenskej prírode na medzinárodnú súťaž

By |2020-09-04T11:52:44+00:00September 4th, 2020|Aktuality|Comments Off on IRCYS 2020 – special AWARD WIIPA

Otvorenie šk. roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 bude o 8:00.   Organizačné pokyny: Žiaci 1. ročníka sa zhromaždia vzadu na školskom dvore pred vchodom C a D. Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia v átriu školy. Žiaci ostatných  ročníkov pôjdu priamo do svojich tried.   Vstup žiakov do školy je podmienený odovzdaním obidvoch tlačív a to tlačivo o bezinfekčnosti

By |2020-09-11T10:42:17+00:00August 28th, 2020|Aktuality|Comments Off on Otvorenie šk. roka 2020/2021

Manuál opatrení pre školy počas pandémie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.  Pre rodičov: Prvý deň školského roka

By |2020-08-28T11:10:28+00:00August 26th, 2020|Aktuality|Comments Off on Manuál opatrení pre školy počas pandémie

Zoznam pomôcok do 1. ročníka

Zoznam pomôcok a potrieb pre žiaka 1.ročníka Zošity: č. 511 – 5 ks, č. 520 – 2ks,  č.420 – 1 ks,  č.644 – slovníček – 1ks, notový zošit Sadu písaniek k Šlabikáru zakúpite po dohode s triednym učiteľom po nástupe do školy.    Pomôcky v peračníku: farbičky (12 alebo viac kusové – kvalitné, dlhé) - Vždy zastrúhané ceruzka č.

By |2020-08-25T15:22:24+00:00August 25th, 2020|Aktuality|Comments Off on Zoznam pomôcok do 1. ročníka

Keď sa dvaja deviataci nudia, vymyslia fajn veci…

Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier. Hlasné čítanie nám dá to, čo cez žiadne iné

By |2020-06-22T21:39:06+00:00June 22nd, 2020|Aktuality|Comments Off on Keď sa dvaja deviataci nudia, vymyslia fajn veci…

Od septembra prvákom? Neprepadajte panike!

“Do skvelej školy si nechodíte ani tak po vedomosti, ako skôr po šikovnosť a návyky. Po návyk udržať pozornosť, po umenie vyjadrovať sa, po umenie rýchlo si k niečomu vytvoriť stanovisko, po umenie rýchlo preniknúť do myšlienok druhých, po návyk dať na napomenutia a vyvrátenia dôkazmi, po umenie vzdelaným spôsobom vyjadriť súhlas alebo nesúhlas, po

By |2020-06-22T21:32:49+00:00June 22nd, 2020|Aktuality|Comments Off on Od septembra prvákom? Neprepadajte panike!

GRAND FINAL OF THE 2020 EUROPEAN MONEY QUIZ

Tohto roku sa konalo 16.6.2020. V online priestore odpovedalo 140 súťažiacich z 18 krajín. Slovensko zastupoval žiak IX.D Ján Uchaľ víťaz národného kola. Účastníci komunikovali v anglickom jazyku, takže to bolo preverenie nielen vedomosti z finančnej oblasti, ale aj komunikačných zručností. Umiestnenie v prvej tridsiatke je výborným štartom pre účasť v roku 2021. Blahoželáme!

By |2020-06-22T21:30:31+00:00June 22nd, 2020|Aktuality|Comments Off on GRAND FINAL OF THE 2020 EUROPEAN MONEY QUIZ

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Oznam pre rodičov budúcich prvákov v šk. roku 2020/2021 Vážení rodičia v dňoch od 10.6.2020 - 26.6.2020 si v čase od 7:30 - 15.00 hod. môžete prevziať rozhodnutie o prijatí dieťaťa na tunajšiu školu. Rodičia nech si so sebou zoberú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.                  

By |2020-06-15T10:01:44+00:00June 5th, 2020|Aktuality|Comments Off on Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Poznáte svoje peniaze

„Poznáte svoje peniaze? “ „Áno, ale peniaze nepoznajú mňa“, je odpoveď žiakov a pomerne často aj ich rodičov. Naši žiaci, ktorí sa 29.5.2020 zúčastnili národného kola Európskeho kvízu o peniazoch ukázali, že poznajú svoje peniaze. Napriek neľahkej situácii spôsobenej nútenou karanténou dokázali zúročiť svoje vedomosti, vypracovať zadania a potom vo veľkej konkurencii 148 súťažiacich zabojovať vyriešením 15 úloh online

By |2020-06-02T12:08:48+00:00June 2nd, 2020|Aktuality|Comments Off on Poznáte svoje peniaze

Oznam pre rodičov

Na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 sa s účinnosťou od 1. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov 1. -5. ročníka na ZŠ.  Pri prvom nástupe je zákonný zástupca povinný predložiť písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. Vyhlásenie si môžte stiahnuť

By |2020-05-26T10:26:22+00:00May 26th, 2020|Aktuality|Comments Off on Oznam pre rodičov