Opäť sa potvrdilo, že ZŠ Okružná 17 je školou, ktorej silnou stránkou je aj rozvoj telesnej výchovy a športu. Šport chápe ako univerzálny jazyk, ktorý patrí všetkým a jeho ambíciou je prekonávať akékoľvek bariéry, hranice a prispievať k harmonickému rozvoju osobnosti žiakov.

V tomto smere škola píše svoju bohatú históriu, lebo za posledných 6 rokov sa stala Školou roka štyrikrát. V školskom roku 2018/2019 získala na majstrovstvách Slovenska tieto nádherné ocenenia:

     1.miesto – Futsal žiakov ZŠ,

     2. miesto – Futbal cup – žiaci 8. – 9. roč.,

  1. miesto – Minifutbal McD cup – žiaci a žiačky 3. – 4. roč.,

      5. miesto – Školský pohár – Malý futbal – 5. -7. roč.,

      5. miesto – Hádzaná žiačky.

Tie škole zabezpečili kredit, na základe ktorého Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Asociáciou športu na školách znovu udelili michalovskej „Šestke“ titul Škola roka.