Tak ako každý rok aj v tomto roku sa stretli naši štvrtáci s deťmi z XIII. MŠ. Žiaci IV.C triedy sa so svojou pani učiteľkou vybrali k predškolákom.
Budúcim spolužiakom ukázali, ako sa v škole naučia čítať. Vybrali pre nich aktuálnu rozprávku Ako zajko šibal.
Úvodným rozhovorom prelomili hanblivosť a trému. Mladší kamaráti pozorne počúvali, aby vedeli odpovedať na otázky štvrtákov. Chlapci mali so sebou aj korbáč, ktorým šibú dievčatá. Pridali aj pekný veršík. Dievčatá sa pochválili krásnymi veľkonočnými kraslicami, ktoré zaujali ich malé kamarátky.
Obe strany mali z tohto podujatia radosť a odniesli si krásne zážitky.